Хаберлер ( къырымтатар тилинде ) 21.03.2019.

Улу маарифчининъ хатырасына. Къырымда Исмаил Гаспирнскийнинъ догъгъан куню къайд этиле. 

Озь къараманларыны бильмек. Зуя къасабасынынъ 2 санлы мектебинде Сейтнафе Сеитвелиевге багъышлангъан хатыра дерси кечирильди. 


«Биз гъалебе мирасчыларымыз». Багъчасарай районынынъ мектеп талебелери арасында конкурс кечирильди. 

Инсан аятыны къуртармакъ. Истидатлы эким Ибраим Аблаев, йылда, учь юз хирургик амелият кечире. 

Баарь гедже - куньдюз тенълиги. Къырымда Наврез байрамы къайд этиле.
22 марта 2019