"Диний субет" Эфир 24.04.2020

"Диний субет"программасынынъ яйынында он бир айнынъ султаны мубарек Рамазаннынъ кетирген берекети акъта дин оджасы Айдер Исмаилов тариф этти. Эр бир мусульман ичюн ораза недир, ве оразагъа ниет этмек не къадар муим олгъаныны анълатты. Эфир 24.04.2020
24 апреля 2020