"Диний субет" 05.06.2020

"Диний субет" яйыны "Ахиретке иман" мевзусына багъышлана. Оджамыз, муфти муавини Айдер Исмаилов ахиретке иман этмек не къадар муим, ве эр бир инсан ахирет кунюне насыл азыр олмакъ керек олгъаныны анълатты. Эфир 05.06.2020
06 июня 2020