"BalaLAND" выпуск от (24.11.2019)

BalaLAND программасы такъдим эте!!Бизим кичик мухбирлеримиз озь сейирджилерини къувандырмагъа кене азыр!!!! Бираз татильде олдыкъ, энди исе башлаймыз!!! Аркъадашларымызгъа чокътан-чокъ сюрпризлер, меракълылевха ве видеолар азырладыкъ!! Сейир этинъиз!!! #balaland #янъыпроект#балалар#кезинти#миллет
24 ноября 2019