«Тек арзум Ватан» Эфир 22.11.2019

Къырымтатарлар миллий арекетининъ тарихи, энъ парлакъ ве ватанпервер шахыс-иштиракчилери, къырымтатарларынынъ ватангъа авдет ёллары - "Тек арзум" программасында тариф этиле. Мусафир Сеитасан агъа Асанов миллий арекетининъ ветераны ана ватанны насыл севмек ве къыйметини насыл бильмек керек олгъаныны яш несильге анълата. Ватан терк этилирми? Милитимизнинъ ве Къырымнынъ парлакъ келеджеги ичюн насыл принциплерге эсасланып яшамакъ керекмиз? Бу суаллерге джевапларны "Тек арзум ватан" яйынында ала билесинъиз. Эфир 22.11.2019
22 ноября 2019