Не ичюн денъиз мавы тюсте? 20.10.16

Не ичюн денъиз мавы тюсте?
Эр бир инсан денъизге барып, анда олгъан манзарадан зевкъ ала. Инсанлар онынъ сувларында ювуналар, гемилернен кезинтилерге чыкъалар, денъиз махсулатлары иле къулланалар, амма тек базылары акъикъаттен оны севип, сырларынен меракъланалар.
20 октября 2016