Не ичюн яхшы тасиль алмалы? 25.10.16

Земаневий аятны анъламагъа къолай дегиль. Лякин бунда бизлерге ярдымджы оларакъ тасиль кельмекте. Не къадар бильгилер, усталыкъ, теджрибе юксек дередежде олса, о къадар да бу джемиетте инсаннынъ зарурлыгъы ифаделене билир. Не ичюн тасильге о къадар эмиет бериле? Бу левхада джевабыны тапарсынъыз!
25 октября 2016