Йылдызнаме, яни гороскопларгъа инанмакъ мумкюнми? 27.10.16

Йылдызнаме, яни гороскопларгъа инанмакъ мумкюнми? Бойле фикир юрсетиле ки, эгер сен йылдызнамени окъусанъ, сенинъ дуваларынъ 40 кунь девамында къабул этильмей. Бу фикир догърумы?
27 октября 2016