Нури Эмирвелиевнинъ хатыралары. 02.11.16

Халкъ тарихы онынъ тамыр ерлеринен узьвий багълыдыр. Тувгъан ерлерини даима акъылында тутып, малюматлар топлагъан адамлардан бири – Нури Эмирвелиев.
02 ноября 2016