"САБА" программасынынъ мусафири Сейран Мамбетов - "Миллет" телеканалынъ баш мудири.

21.11.2016 халкъара телекёрюв куню. "САБА" программасынынъ мусафири Сейран Мамбетов - "Миллет" телеканалынъ баш мудири.

21 ноября 2016