Кене саткъын дедилер (Ю. Къандым)

«Кене саткъын дедилер» 
(Юнус Къандым) 


Манъа бугунь кене саткъын дедилер 
Йылтыратып ташладылар лекени 
О бириси кунь меним иле юрьгенлер 
Кесип атты манъа тийген этегени. 
Мен – татарым, манъа саткъын деменъиз 
Ана сютю киби акътыр виджаным… 
18 мая 2017