Коккозь коюнде койдешлер корюшюви

Пётр Паллас улу алман алими 1794 сенеси Къырымда кезгенинде бир кой акъкъында бойле тарифлерни бере: "Бу койнинъ халкъы зенгин инсанлар оларакъ орман тиджаретинен огъраша, багълары гузель. Бу койнинъ саиби олгъан меслеатчи - Меметша бей дегирменлернинъ саибидир !"- дей! Бу насыл кой олгъаныны бизим зенаатдашымыз Гульджиан Мамбетова барып корьди.
05 сентября 2017