EXTREME_КРЫМ_2017

Экстремаль спорт чешитлери эр бир инсан ичюн меракълы ола. Бизим ярымадамызда эр сене экстремаль спорт чешитлеринен таныш олмагъа истеген инсанлар ве спортчылар ичюн фестиваль отькериле. "ЭкстримКрым 2017" акъкъында бизим левхамызда.
06 сентября 2017