"Республика мастеров" фестивали

Яз вакъытында Къырымда бир чокъ гузель фестиваллер отькерильди. Олардан бириси акъкъында невбеттеки левхамыз.
13 сентября 2017