New

V Ялта халкъара икътисадий форумынынъ нетиджелери. Къурман районында лиофилизация боюнджа комплекс къурулып башланды. Эйи иш. Аджы болат коюнде гонъюллилер бир къач тонна къатты турмуш къалымтыларыны топладылар. "Сцена-Молодость-Крым". Ялтада мемлекетимизнинъ театрлеринде чалышкъан студетлер фестивали екюнленди. Эглендже саналаштырмалары ве тесирли чыкъышлар. Къырым Муфтияты, балалар ве осьмюрлер ичюн конкурс кечирди. «Баарь орьнеклери». Багъчасарай шеэринде «Авдет» ве «Эбедиет» ансамбллернинъ эсабат концерти кечти.
29 апреля 2019