New

«Таврида» трассасынынъ янъы накълиет туюми ачылды. Къырым фермаджылары бу сене рекорд дереджеде берекетни беклейлер. Ачыкъ авада галерея. Энди тиббий муэссисени огю парлакъ ресимлернен яраштырыла. Къырым муэндислик-педагогика университетининъ ансамбллери Москва ве Парижге барып еттилер.
20 мая 2019