Итоги недели. 7 Кунь (06.05. 2017)

Бу афта пек меракълы ве семерели олып кечти. "Миллет" телеканалы сизни дюнья ве Къырымда олгъан энъ муим вакъиалар иле таныш этмеге тырышты. Афта девамында юз берген хаберлер акъкъында исе «7 кунь» информацион-аналитик программасында сейир эте билесинъиз

06 мая 2017