Инсан ве заман. Богъурчанынъ тарихы

Бу къасабанынъ тарихы 90-нджы сенелери башланды. Богъурчанынъ кечмиши, шимдики вазиети ве келеджеги. Булар эписи бизим лейхамызда тасвирленмекте
23 сентября 2016