Янджу кою. ИНСАН ВЕ ЗАМАН. 05.10.16

Къоджаман дагълар этегинде Орманлар арасында гизленген Янджунынъ эфсаневий табиатына, тарихына лякъайт къалмагъа мумкюн дегиль. Халкъымызнынъ тарихий къыйметини гизлеген ярымадамызнынъ бир кошечиги акъкъында "Инсан ве заман" программасында сейир этинъиз.

05 октября 2016