Весикъалы фильм "Хыдырлез

Хыдырлез - къырымтатар халкъынынъ миллий байрамыдыр. Берекет байрамыны ана-Ватанда бирликте къайд этмек – гузель бир адеттир. Миллий адетлеримизнинъ риает этильмеси медениетимизнинъ озьгюнлигини бутюн дюньягъа косьтермек имкян ярата. Хыдырлез байрамында исе къырымтатарларнынъ чокъ асырлы тарихи акис этиле.
03 мая 2019