Ислямда къомшулыкъ. КЪАДЫНЛАР АЛЕМИ. 04.11.16

Динимизге коре Къомшулыкънынъ эмиети недир, яхшы къомшулыкънынъ пренсиплери нелер? Бу киби суаллерге джевапларны алмакъ ичюн бу «Къадынлар алеми» программасыны сейир этинъиз!
04 ноября 2016