Мубарек учь айлар. Выпуск 27

Бу афта «Къадынлар алеми» программасы черчивесинде биз дин оджамыз иле, бизге кельген Мубарек 3 айлар акъкъында сёз юрсетеджекмиз. Учь айлар фырсат куньлеридир, чокъ берекетли бир къазанч мевсимидир.

14 апреля 2017