Миллий байракъ кунюне багъышлангъан концерт. 26.06.19

Миллий байракъ кунюни биз сиз иле къайд эттик. Бу кунь шенълик, кулькю ве ватанперверлик вакъаиларынен толу эди. Сизге кене де байрамнынъ шааты олмагъа теклиф этемиз.
26 июня 2019