МАМАТЕКЕ. 18.06.17

Яз кельди! Демек, энди кезинти вакъыты! Къара дагъ - Къырымнынъ аджайып ерлеринден биридир. Келинъиз бизим кичик алыпбарыджыларымыз сизни бу янардагънен таныштырсынлар.

18 июня 2017