МАМАТЕКЕ. 25.06.17

Байрам кельди! Эпимиз къуванамыз! Балачыкълар бойле байрамларны сабырсызлыкънен беклейлер. Маматеке программасы исе янъы форматта. Келинъиз кучук алыпбарыджылар иле байрам муитини ис этейик.

25 июня 2017