МАМАТЕКЕ. 22.09.17

Сув – аят менбасыдыр. Эпимиз билемиз, Къырым бойле менбаларнен иджилернен сарылгъан кибидир. Аджеба оларнынъ къайсылары энъ мешурдыр? "Маматеке" бала программасына сейир этинъиз!

22 сентября 2017