МЕРАБА, РАМАЗАН-2017! Выпуск 3 (28.05)

Хатырлатамыз, «Миллет» телеканалында, эр кунь, саат 20:00-де джанлы чыкъышлар чыкъа. Сакъ шеэринде отькерильген кутьлевий ифтар насыл кечкени акъкъында  бугуньки программамыз кетишатында сейир эте билерсинъиз. Бунен берабер айны Сакъ шеэринден кельген мусафирлер Мукъаддес Рамазан айы, Оразанынъ фазилети акъкъында тавсилятлыджа тариф этеджеклер.

28 мая 2017