МЕРАБА, РАМАЗАН-2017! Выпуск 17 (11.06)

Ораза девамында, «Миллет» телеканалында эр кунь, саат 20-де джанлы чыкъышлар сизлерни бекледжек. Файдалы левхалар, икметли ве меракълы мусафирлер Рамазан айынынъ рухий джиэти, Оразанынъ маиети акъта тавсилятлыджа тариф этеджеклер.

11 июня 2017