"Мераба, Рамазан!" Эфир 26.04.2020

"Мераба, Рамазан!" программасынынъ мусафири дин оджасы Сафие Куртдеде ораза кимге фарз олгъаныны, ве насыл бир алда инсан оразаны тутмамакъ мумкюн олгъаныны анълатты. Эфир 26.04.2020
27 апреля 2020