"Мераба, Рамазан!" программанынъ байрам яйыныны сизлер ичюн!

"Мераба, Рамазан!" программанынъ байрам яйыныны сизлер ичюн! Бир ай девамында Миллет телеканалынынъ иджадий такъымы сизлерге хайырлы Рамазанлар тилеги иле эр кунь джанлы яйынларны кечирип сейирджилеримизнинъ кейфини котермеге ве бирлик олгъанымызны косьтермеге тырышты. Келинъиз Ораза байрамыны да эп бирликте кечирейик! Эфир 24.05.2020
26 мая 2020