"Хэштег , иште". Улу Озен, Кучюк Озен ве Къуру Озен

Дженюбий тарафларда акъкъан буюк озенлер Къырым дагъларында башлана ве Къара денъизге кире. Олардан бириси Улу Озендир. 🌴🌲🌳🌏 🚘🚴‍♂💦Тамам Улу Озен белли Джур-Джур учансувыны тешкиль эте. Озен янында исе учь белли кой ерлешти. 🌈🌂🌝⛱💦 Сеяатчылар оларны пек севелер, биз де айны. Демек Улу Озенге, Къуру Озенге ве Кучук Озенге ёл аламыз.
16 апреля 2019