"Хэштег , иште". Къутлакъ

Судакъ шэеринден 10 км месафеде, улу дагъларнен сарылып алынгъан, аджайип Къутлакъ кою ерлешкен. 💚🌺💚🌺💚 Уникаль осюмликлер, темиз ава ве, эльбетте, гузель манзаралар - бу эписи Къырым табиатыны севген инсанны первысыз къалдырмаз.😍😍🌷🌈🌂☂ Бизим такъымымыз да бойле инсанларнынъ сырасына кире.😎😎🌱🌾🌴🌳
11 июня 2019