"Хэштег , иште". Боткин ёлу. Боткинская тропа

Ярымадамызнынъ авасы шифалы ве бир чокъ хасталыкълардан къуртара биле. 🌺💚💭🌪 Къырымда олгъан шифалы туристик маршрутлары акъкъында билесинъизмы? Такъымымыз Боткин ёлунда!⛱🐤🏃‍♀🏃‍♂ 🌈🌏📌Боткин бу ким экен? 🌈🌏📌 Бойле ёлларнынъ файдасы неде, аджеба? Бу суаллерге джевабыны "Хэштег, иште" яйынынынъ янъы чыкъышында тапа билесинъиз! Буюрынъыз!👍🏻😜😋 #Хэштег_иште #Къырым #Крым #крымские_татары #путешествие #Боткин_ёлу #Боткинская_тропа
22 июня 2019