"Хэштег , иште". Арабат бели ве Каралар табиат паркы

🔥Арабат бели ве Сываш. ⚡Каралар табиат паркы ве генераль ялылар. 🌈Шу кере "Хэштег, иште" сизлерни Къырымнынъ шаркъий ялыларына аджайип сеяткъа давет эте. 😱🌎🌾🌱💨⛺🌺 🌚✅Сырлар, эфсанелер ве атта акъикъий миражлар. 🌺Сакъын, къачырманъыз! #Хэштег_иште #Къырым #Крым #крымские_татары #путешествие #Арабат_бели #Арабатска_стрелка #Каралар_табиат_паркы #Караларский_природный_парк
07 сентября 2019