"Хэштег , иште". Алушта районы . Алуштинский район.

🔥❤😍Алуштанынъ авалары Къырымлылар ичюн алышыкълы яни язда пек сыджакъ, къышта исе пек сувукъ олмай. 👍🏻💫🌝🌂🌈 Алушта раатлыкъ ичюн эр кезге келишеми, деп, сорасанъыз. «Эбет 100 %» деп, джевап беририм. Баллар , ана ве бабалар , битай ве къртбабайлар Алуштагъа келинъиз, мында пек дюльбер. Эминмиз ки, бу ерлерни, мындаки авасыны мытлакъ бегенирсинъиз. #Хэштег_иште #Къырым #Крым #крымские_татары #путешествие #Алушта
21 сентября 2019