"Хэштег , иште". Тышлар. Ильяс къая ве Шаан къая.

🌎🌾😮😍«Хэштег, иште» Къырымнынъ дженюбий ялысына ёл ала. 🏃🏻‍♀👀Кене де улу дагъларгъа котерилип, сизге ярымдамызнынъ энъ меракълы туристик маршрутлары акъкъында тариф этеджекмиз. 💚😱❤ 🌎✅Къырым юксекликлеринден атта башымыз айлана. 🌎✅Не ерде кяинатнен багъ къурмакъ мумкюн экен? 🌎✅Аджайип ренкли голь! 🌎✅«Хэштег, иште» Къырым орманларында олгъан янгъынлар акъкъында сизге тариф этеджек. 🌎✅Тышлар къаялар, Ильяс Къая, Шаан Къая ве янында ерлешкен гузель голь. Бу эписи невбеттеки чыкъышымызда!😍👋🤗 #Хэштег_иште #Къырым #Крым #крымские_татары #путешествие #Тышлар #Храм_солнца
05 октября 2019