"Хэштег , иште". Чоргъуна. Черноречье. Чернореченский каньон.

"Хэштег, иште" меракълы сеяткъа чыкъа. Гузель Чоргъуна кою бизге нени азырлагъан, аджеба? Эвлия Челебининъ хатырлавлары. Тарихий абиде Чоргъуна къуллеси акъкъында меракълы малюмат. Койде акъкъан бол сувлу Чоргъуна озени иле таныш оламыз. Эсас макъсадымыз исе популяр Чернореченский дереси олды. Къачырманъыз! #Хэштег_иште #Къырым #Крым #крымские_татары #путешествие #Черноречье #Чоргъуна #Чернореченский_каньон
29 декабря 2019