Тарих излери. Кокташ кою.

Ана юртум- азиз Къырым, Меним дердим- сенсинъ Къырымым. Яткъанда тюшюнджем, Юргенде тюшюнджем, Къальбимде сырым, Тойларда йырым, Сенсинъ – ана Къырымым, Сенсинъ Ватан – Къырымым. Аблязиз Велиев озь севгисини бу сатырларнен Ватанымызгъа багъышлай. «Тарих излери» программасы бойле сёзлернен тарифленген Къарасувбазарнынъ Кокташ коюне ёл ала. хэштеги;#тарихизлери#крымскиетатары#последамистории#бирмиллет#крым #белогорск #синекаменка
18 октября 2019